ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 4.5 L

Υδραυλική περιστροφή 4,5Tn σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Αλεξανδρούπολη (09/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 6LD1/68

Υδραυλική περιστροφή 6Tn σε εταιρεία στον Πύργο (09/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0SF

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε μηχανουργείο στην Καρδίτσα (08/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0SF

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε μηχανουργείο στην Καρδίτσα (08/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε μηχανουργείο στην Καρδίτσα (08/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ PE/6G-28

Υδραυλική αρπάγη PE/6G-28 (280 λίτρα, 6 νύχια, εσωτερική υδραυλική περιστροφή) για φορτηγό, σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (07/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ P-7R

Υδραυλική αρπάγη για τσάπα σε εταιρεία ανακύκλωσης στο Κιάτο (07/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0SF

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Κεφαλλονιά (07/2021)

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΕΣΟΨΑΛΙΔΟ

Μαχαίρια για πρεσοψάλιδο Mosley HS-330 σε εταιρεία ανακύκλωσης στο Κιάτο (07/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραυλική περιστροφή FHR 3.0L σε μηχανουργείο στην Ξάνθη (07/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ P-3M/5

Υδραυλική αρπάγη (250lt) σε εταιρεία ανακύκλωσης (06/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ P-3M/5

Υδραυλική αρπάγη (250lt) σε εταιρεία ανακύκλωσης (06/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ POT 255/5

Αρπάγη υδραυλική 270lt, POT 255/5, σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (06/2021).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 16FD1/A8

Υδραυλική περιστροφή 16Tn σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (05/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Θεσσαλονίκη (05/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0SF

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Θεσσαλονίκη (05/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Δύο υδραυλικές περιστροφές 3Tn σε εταιρεία στην Μεσσηνία (05/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ POT 255/5 SR

Υδραυλική αρπάγη POT 255/5 SR για γερανό φορτηγού σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Ζάκυνθο (04/2021).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 4.5 L

Υδραυλική περιστροφή 4,5 Tn σε εταιρεία στο Βασιλικό Χαλκίδας (04/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 6LD1-69

Υδραυλική περιστροφή 6Tn σε εταιρεία ανακύκλωσης στο Βασιλικό Χαλκίδας (04/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ P-3M/5

Υδραυλική αρπάγη P-3M/5 με μηχανική περιστροφή σε εταιρεία πρασίνου στην Αθήνα (03/2021)

ΨΑΛΙΔΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ JMC-407

Ψαλίδι κροκόδειλος σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στην Μάνδρα Αττικής (03/2021)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 4.5 SF με ΣΥΝΔΕΣΜΟ FHL01

Υδραυλική περιστροφή 4,5 Tn σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Μέγαρα (02/2021)

ΑΡΠΑΓΗ PK02/6-63 της EUROMEC για ΤΣΑΠΑ

Αρπάγη PK02/6-63 για τσάπα σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής (01/2021)

ΑΡΠΑΓΗ PVT/260-6 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 4.5Tn

Υδραυλική αρπάγη PVT/260-6 με υδραυλική περιστροφή της εταιρείας Tecnobenne, σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Αθήνα (01/2021)

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ ΤΣΑΠΑΣ

Μαχαίρια για ψαλίδι τσάπας σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (12/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 3 Tn

Υδραυλική περιστροφή 3 Tn σε εταιρεία στην Πάτρα (12/2020)

ΨΑΛΙΔΙ KN-1600 της EUROMEC ΓΙΑ ΤΣΑΠΑ

Ψαλίδι για τσάπα KN-1600 της Euromec srl σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Κύπρο (12/2020)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΤΚΖ της IRIS - MEC

Πλήρης εξοπλισμός απορρύπανσης ΟΤΚΖ σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Αυλώνα Αττικής (11/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 3 Tn

Υδραυλική περιστροφή 3 Tn σε εταιρεία στην Χαλκίδα (11/2020)

ΨΑΛΙΔΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ JMC 407

Ψαλίδι κροκόδειλος JMC 407 σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (11/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 4.5 L

Υδραυλική περιστροφή 4,5 Tn FHR 4.5 L σε εταιρεία στην Χαλκίδα (10/2020)

ΜΑΧΑΙΡΙΑ για ΨΑΛΙΔΙΑ LEFORT και BONFIGLIOLI

Μαχαίρια για ψαλίδια Lefort και Bonfiglioli σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στην Θεσσαλονίκη (08/2020)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RADCOMM RC2069-2

Σύστημα εισόδου γεφυροπλάστιγγας RC2069-2 για την ανίχνευση ραδιενεργών πηγών σε φορτία scrap μετάλλων, στην Αττική (07/2020)

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RADCOMM RC2plus (basic)

Φορητός ανιχνευτής ραδιενέργειας σε εταιρεία επεξεργασίας σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων στην Θεσσαλονίκη (10/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ P-7R

Υδραυλική αρπάγη P-7R για τσάπα σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη (10/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 4.5 L

Υδραυλική περιστροφή 4,5 Tn σε εταιρεία στην Ξάνθη (10/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ P-3M/5

Υδραυλική αρπάγη P-3M/5 με μηχανική περιστροφή σε εταιρεία στην Ιστιαία Ευβοίας (09/2020)

ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΟΤΚΖ της IRIS-MEC srl

Σταθμός απορρύπανσης ΟΤΚΖ σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη (07/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0 L

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Αριδαία Πέλλας (07/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0 L

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Θάσο (07/2020)

ΜΑΧΑΙΡΙΑ για ΨΑΛΙΔΙ EUROMEC KN-2400

Μαχαίρια για ψαλίδι τσάπας EUROMEC KN-2400 σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (07/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ P-7R

Υδραυλική αρπάγη P-7R για τσάπα σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (05/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 4.5 L

Υδραϋλική περιστροφή 4,5Tn σε εταιρεία στην Χαλκίδα (04/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 6.0 FD1

Υδραϋλική περιστροφή 6Tn σε εταιρεία στην Θεσσαλονίκη (03/2020)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 6.0 FD1

Υδραϋλική περιστροφή 6Tn σε εταιρεία στα Ιωάννινα (12/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0 SF

Υδραϋλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Καρδίτσα (10/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Υδραϋλική τσιμπίδα για μηχανές αυτοκινήτων σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Κύπρο (10/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραϋλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Καρδίτσα (10/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραϋλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Ξάνθη (10/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραϋλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Μεσσηνία (10/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0SF

2 Υδραϋλικές περιστροφές 3Tn σε εταιρεία στην Καρδίτσα (09/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραϋλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Καρδίτσα (09/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραϋλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Ξάνθη (09/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ SHT 306 ΜΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR 603

Υδραυλική αρπάγη 300 lt με υδραυλική περιστροφή 6 tn σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (08/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ POT 255/5

Υδραυλική αρπάγη 270 lt σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (07/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0 SF

Υδραϋλικη περιστροφή 3 Tn σε εταιρεία στην Παραμυθιά Ηγουμενίτσας (07/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ POT 255/5

Υδραϋλική αρπάγη 270lt σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Βόλο (07/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR16FD1/A8

Υδραυλική περιστροφή 16 Tn σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Άρτα (07/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 6FD1

Υδραυλική περιστροφή 6 Tn σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (05/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ L170K(83)

Υδραυλικός γερανός L170K (83) σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής (05/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ POT 255/5

Υδραυλική αρπάγη 270lt σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Αίγινα (05/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 6 FD1

Υδραϋλική περιστροφή 6 Tn σε εταιρεία στην Χαλκίδα (04/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0 SF

Υδραυλική περιστροφή 3 Tn σε εταιρεία στην Καρδίτσα (03/2019)

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RC2plus

Φορητός ανιχνευτής ραδιενέργειας σε μονάδα ανακύκλωσης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων στον Ασπρόπυργο Αττικής (02/2019)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR-16S

Υδραυλική περιστροφή 16Tn σε μονάδα ανακύκλωσης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων στον Ασπρόπυργο Αττικής (01/2019).

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RC-22

Φορητός ανιχνευτής ραδιενέργειας RC-22 σε μονάδα ανακύκλωσης σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων στον Ασπρόπυργο Αττικής (11/2018).

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR-30

Υδραϋλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Καρδίτσα (10/2018)

ΑΡΠΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ PK01/5-63

Αρπάγη υδραϋλική PK01/5-63 (650 lt) σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής (09/2018)

ΑΡΠΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ με ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ 350lt

Αρπάγη υδραϋλική 350lt με εσωτερική περιστροφή σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής (08/2018)

ΑΡΠΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P-3M/5

Αρπάγη υδραϋλική 250lt σε εταιρεία ανακύκλωσης scrap στην Κάρυστο (06/2018)

ΑΡΠΑΓΗ ΥΔΡΑΫΛΙΚΗ P-3M/5

Αρπάγη υραϋλικη 250lt σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο (01/2018)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR.3.L

Υδραϋλική περιστροφή 3 Tn σε εταιρεία στον Πύργο. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR.3.L

Υδραϋλική περιστροφή 3 Tn σε εταιρεία στην Αλεξανδρούπολη

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ P-7R

Υδραϋλική αρπάγη P-7R σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στην Ρόδο (06/2018)

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ RADCOMM

Ανιχνευτές ραδιενέργειας εισόδου RADCOMM σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής (2018)

ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ I 7154-06/35

Ηλεκτροϋδραυλική αρπάγη σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη (12/2017)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR.3.L

Υδραϋλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία επισκευής ανυψωτικών στην Ναύπακτο

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ IRIS-MEC

Απενεργοποιητής αερόσακων σε μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) στην Θεσσαλονίκη

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ IRIS-MEC

Ψαλίδι κοπής καταλυτών σε μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων (ΟΤΚΖ) στον Ασπρόπυργο.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ IRIS-MEC, ΑΝΑΚΤΗΣΗ FREON IRIS-MEC

Ανάκτηση Freon και Απενεργοποιητής αερόσακων σε μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο.

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RC2plus

Φορητός ανιχνευτής ραδιενέργειας RC2plus σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Μάνδρα Αττικής (10/2017)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR-46

Υδραυλική περιστροφή στην εταιρεία ALFA WOOD ΑΕΒΕ στο Νευροκόπι.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ BONFIGLIOLI 2000

Μαχαίρια για ψαλίδι Bonfiglioli 2000 σε εταιρεία ανακύκλωσης της Άρτας.

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ KN-1600

Μαχαίρια για ψαλίδι ΚΝ-1600 σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Κρήτη.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR-30pf

Υδραϋλική περιστροφή σε εταιρεία στην Σπάρτη Λακωνίας.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR-60db

Υδραϋλική περιστροφή GR-60db σε εταιρεία στην Μυτιλήνη.

ΠΡΕΣΑ ΧΑΡΤΟΥ CECO 75

Πρέσα χάρτου σε ξενοδοχιακή μονάδα ( PORTO ANGELI ) στην Ρόδο.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ IRIS-MEC

Απενεργοποιητής αερόσακων ΟΤΚΖ σε μονάδα ανακύκλωσης στην Κορινθία.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR-463

Υδραυλική περιστροφή GR-463 σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο Αττικής.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR-30

Υδραυλική περιστροφή GR-30 σε εταιρεία στην Εύβοια. ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ IRIS-MEC

Απενεργοποιητής αερόσακων ΟΤΚΖ σε μονάδα ανακύκλωσης στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ (IBQ) IRIS – MEC

Μονάδα απορρύπανσης (τύπος IBQ) γιά ΟΤΚΖ της IRIS-MEC σε μονάδα ανακύκλωσης μετάλλων

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ (ISQ) IRIS – MEC

Μονάδα απορρύπανσης (τύπος ISQ) γιά ΟΤΚΖ της IRIS-MEC σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλωνστον

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ (IBQ) IRIS – MEC

Μονάδα απορρύπανσης (τύπος IBQ) για ΟΤΚΖ της IRIS-MEC σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ P-7RS

Υδραυλική αρπάγη P-7RS σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων στην Αθήνα

ΑΛΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ (MG150) ΤΗΣ MG

Εγκατάσταση μονάδας (τύπος MG150) της MG Recycling για την ανάκτηση χαλκού και αλουμινίου απο παλαιά καλώδια

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ (ISQ) IRIS – MEC

Μονάδα απορρύπανσης (τύπος ISQ) για ΟΤΚΖ της IRIS-MEC σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ (ISQ) IRIS – MEC

Μονάδα απορρύπανσης (τύπος ISQ) για ΟΤΚΖ της IRIS-MEC σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ (IBM) IRIS – MEC

Μονάδα απορρύπανσης (τύπος IBM) για ΟΤΚΖ της IRIS-MEC σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ IRIS-MEC

Απενεργοποιητής αερόσακων ΟΤΚΖ σε μονάδα ανακύκλωσης αυτοκινήτων στην Πρέβεζα.

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RC2plus

Φορητός ανιχνευτής ραδιενέργειας RC2plus της RadCommSystems, σε εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων scrap στην Κρήτη.

ΑΡΠΑΓΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ P-3M/5

Αρπάγη υδραυλική P-3M/5 σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Κόρινθο.

ΠΡΕΣΣΑ ΧΑΡΤΟΥ ceco 75

Πρέσσα χάρτου σε ξενοδοχείο στην Κρήτη. ΑΣΤΕΡΑΣ Α.Ε.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR 60

Υδραυλική περιστροφή GR-60 ανυψωτικής ικανότητας 6Tn σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο.

ΑΡΠΑΓΗ PE/6G-28 και ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ GR-463

Αρπάγη PE/6G-28 με ενσωματωμένη υδραυλική περιστροφή GR-463

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

Ψαλίδι κοπής καταλυτών σε μονάδα ανακύκλωσης ΟΤΚΖ στην Αθήνα.

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ

Ψαλίδι κοπής καταλυτών σε μονάδα ανακύκλωσης ΟΤΚΖ στην Θεσσαλονίκη.

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RC2plus

Φορητός ανιχνευτής ραδιενέργειας RC2plus της RadCommSystems

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ IRIS – MEC

Εγκατάσταση μονάδας απορρύπανσης ΟΤΚΖ της IRIS-MEC σε μονάδα ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη.

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RC2plus

Φορητός ανιχνευτής ραδιενέργειας RC2plus της RadCommSystems

ΜΑΧΑΙΡΙΑ – ΥΔΡΑΫΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Υδραϋλική περιστροφή GR-463, ανυψωτικής ικανότητας 4Tn καιΜαχαίρια για Ψαλίδι Bonfiglioli 2000

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΙ KN – 2000

Μαχαίρια για Ψαλίδι KN-2000 της EUROMEC, σε εταιρεία ανακύκλωσης στα Οινόφυτα Βοιωτίας

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ TAJFUN-LIV L170K96DT

Υδραϋλικός γερανός TAJFUN-LIV L17096DT με διπλό τηλεσκοπικό και υδραϋλική αρπάγη Euromec PE/5G-25

ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΟΨΑΛΙΔΟ MOSLEY HS-330

Μαχαίρια για πρεσσοψάλιδο Mosley HS-330 σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Κορινθία

ΦΟΡΗΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RC2plus

Φορητός ανιχνευτής ραδιενέργειας RC2plus της RadCommSystems, σε εταιρεία ανακύκλωσης σιδήρων – μετάλλων scrap

ΥΔΡΑΫΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ GR60db

Υδραϋλικές περιστροφές GR60db σε εταιρεία στην Μακεδονία.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ GR463

Υδραϋλικές περιστροφές GR463 (4Tn) σε κατασκευαστική εταιρεία μηχανημάτων στην Μακεδονία.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ IRIS – MEC

Εγκατάσταση μονάδας απορρύπανσης ΟΤΚΖ της IRIS-MEC στην Μαγνησία.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ IRIS – MEC

Εγκατάσταση μονάδας απορρύπανσης ΟΤΚΖ της IRIS-MEC στην Μεσσηνία.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗΣ – ΑΡΠΑΓΕΣ – ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΣ

Ηλεκτρομαγνήτης EUROMEC MRS-125, Αρπάγες EUROMEC PE/5-25 και Υδραϋλικές περιστροφές

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ IRIS – MEC

Εγκατάσταση μονάδας απορρύπανσης ΟΤΚΖ της IRIS-MEC σε νησί του Αιγαίου.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ IRIS – MEC

Εγκατάσταση μονάδας απορρύπανσης ΟΤΚΖ της IRIS – MEC στο Αγρίνιο.

ΑΛΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Compact 150T της MG

Εγκατάσταση μονάδας για την ανάκτηση χαλκού και αλουμινίου απο παλαιά καλώδια.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ IRIS – MEC

Εγκατάσταση μονάδας απορρύπανσης ΟΤΚΖ της IRIS -MEC

ΨΑΛΙΔΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ JMC – 407cat

Ψαλίδι κροκόδειλος JMC – 407cat της εταιρείας JMC Recycling για τον καθαρισμό και κοπή μετάλλων scrap.

ΑΡΠΑΓΗ EUROMEC PE/5-50

Αρπάγη EUROMEC PE/5-50 σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Ριτσώνα (07/2013)

ΠΡΕΣΟΨΑΛΙΔΟ MOROS 630 Tn

Μεταφερόμενο πρεσοψάλιδο MOROS 630 Tn με κάδο 6 μέτρων σε εταιρεία ανακύκλωσης στον Ασπρόπυργο

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ RADCOMM

Εγκατάσταση ενός ακόμα συστήματος ανίχνευσης ραδιενέργειας εισόδου

ΠΡΕΣΣΑ MOROS GC-S-800

Μεγάλης ταχύτητας και παραγωγής πρέσσα μετάλλων scrap της Ισπανικής εταιρείας MOROS.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ LIV L150K

Πώληση υδραϋλικού γερανού L150K της LIV HIDRAVLIKA και εγκατάσταση σε ένα απο τα φορτηγά της εταιρείας ανακύκλωσης

ΨΑΛΙΔΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΣ JMC-320

Άλλο ένα ψαλίδι κροκόδειλος jmc-320 της εταιρείας JMC Recycling, επωλήθει σε εταιρεία ανακύκλωσης

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ IRIS – MEC

Εγκατάσταση μονάδας απορρύπανσης ΟΤΚΖ της εταιρείας IRIS-MEC

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΟΤΚΖ IRIS – MEC

Εγκατάσταση μονάδας απορρύπανσης ΟΤΚΖ της εταιρείας IRIS-MEC