ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ CKTM PM5/250

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ CKTM PM5/250

Υδραυλική αρπάγη 250 λίτρων PM5/250, σε εταιρεία ανακύκλωσης στην Αττική (07/2023)

LG RECYCLE EE