ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Θεσσαλονίκη (05/2021)

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ