Η εταιρεία μας

03-09-2020

Η εταιρεία μας

Είμαστε οι Κύριοι Προμηθευτές Μηχανημάτων Ανακύκλωσης στην Ελλάδα

 

Η RECYCLING SYSTEMS απευθύνεται σε εσάς που αναγνωρίζετε την ποιότητα και την αναζητείτε διαρκώςσε όλες τις εργασίες ανακύκλωσης.

H RECYCLING SYSTEMS  αποδεικνύει την πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει με την πληθώρα τωνέργων της και την καταξιωμένη ηγετική θέση που κατέχει στον χώρο των Μηχανημάτων Ανακύκλωσης.

Η επιτυχία της εταιρείας μας οφείλεται στην επιτυχία των πελατών μας, οι οποίοι επιλέγουν τα μηχανήματα των εταιρειώνπου εκπροσωπούμε στην Ελλάδα και τα οποία είναι συνώνυμα της υψηλής ποιότητας και υπηρεσιών που προσφέρουν.

Η συνεργασία μας είναι με τις μεγαλύτερες εταιρείες κατασκευής μηχανημάτων όπως :

Ceco balers     Πρέσες χάρτου κάθετες και οριζόντιες, πρέσσες βαρελιών, σπαστήρες μπουκαλιών.

Formiko     Υδραυλικές περιστροφές.

Iris – Mec     Συστήματα απορρύπανσης ΟΤΚΖ, υδραυλικοί κόφτες καταλυτών και καλωδίων.

JMC Recycling     Ψαλίδια κροκόδειλοι, πρέσσες μετάλλων, σπαστήρες μηχανών, αποφλοιωτές καλωδίων.

MG Recycling     Αλλεστικά καλωδίων. 

Moros     Πρέσσες σταθερές και κινητές, πρεσσοψάλιδα σταθερά και κινητά, πρέσσες μετάλλων.

RadComm Systems     Συστήματα ανίχνευσης ραδιενέργειας εισόδου, φορητά και εργαστηρίου.

Tajfun Liv     Γερανοί για φορτηγά, γερανοί σταθεροί.

Tecnobenne     Αρπάγες υδραυλικές.

Lukas Hydraulik     Υδραυλικοί κόφτες.

Tyzack Knives     Κοπτικά μαχαίρια για πρεσσοψάλιδα, αλλεστικά καθώς και μαχαίρια γιά ψαλίδια τσάπας.