ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0SF

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0SF

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε μηχανουργείο στην Καρδίτσα (08/2021)

ΤΣΙΑΜΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ