Κατηγορίες Μηχανημάτων

Φορητός αναλυτής μετάλλων laser VULKAN, γρήγορος, ανθεκτικός, ακριβής. Πατείστε την σκανδάλη και σε 1 δευτερόλεπτο τα αποτελέσματα της ανάλυσης εμφανίζονται στην οθόνη.

Υδραϋλικές αρπάγες για γερανούς φορτηγών και τσάπες.

Συστήματα Απορρύπανσης ΙΧ (ΟΤΚΖ) Αυτοκινήτων της εταιρείας IRIS-MEC σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ.

Στατικοί Γερανοί και Τσάπες για την τροφοδοσία Τεμαχιστών η ΠρεσοΨάλιδων με Σκράπ της......

Γερανοί για Φορτηγά, με μήκος απο 7 – 12,5 μέτρα καθώς και σταθεροί γερανοί έως 14,5 μέτρα της TAJFUN LIV.

Μονάδες τεμαχισμού ελαστικών αυτοκινήτων, φορτηγών και εργοταξιακών οχημάτων.

Τα αλλεστικά μηχανήματα της σειράς MG Recycling έχουν σχεδιαστεί για την ανακύκλωση ηλεκτρικών καλωδίων

Μηχανισμοί θραύσης, κοπής και διαχωρισμού υλικών κατεδάφισης της......

Μαγνήτες διαφόρων τύπων και μεγεθών για πολλαπλές εφαρμογές της JMC Recycling και EUROMEC srl

Κοπτικά Μαχαίρια για όλους τους τύπους ΠρεσοΨάλιδων και Αλλεστικών μηχανημάτων Μετάλλων…

Πρέσσες αυτοκινήτων για την συμπίεση αυτοκινήτων και ελαφρού σκραπ της εταιρείας Moros.

Αυτόματες Πρέσσες για κουτάκια αλουμινίου της JMC Recycling.

Προηγμένες πρέσσες μετάλλων της JMC Recycling.

Πρέσσες χαρτιού οριζόντιες η κάθετες της Ιρλανδικής εταιρείας CECO.

Ψαλίδια/Πρέσσες κοπτικής δύναμης 300 – 1200 Tn, σταθερά-φορητά των εταιρειών...... και Moros.

Συστήματα ανίχνευσης ραδιενεργών πηγών της Radcomm Systems, ειδικά σχεδιασμένα για την βιομηχανία της ανακύκλωσης.

Η εταιρεία μας διαθέτει στην Ελληνική αγορά υδραϋλικές περιστροφές 1 – 16 Tn

Αλλεστικά Συστήματα Σιδηρούχων και μη Σιδηρούχων Μετάλλων.

Υδραϋλικοί κόφτες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοπή καλωδίων, καταλυτών κλπ

Ψαλίδια καθαρισμού-κοπής μετάλλων της JMC Recycling.

Ψαλίδια γιά Τσάπες της......