ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0L

Υδραυλικές περιστροφές x2 FHR 3.0L τριών τόνων σε εταιρεία καλλιέργειας ελιών στην Κρήτη (03/2023)

ΠΑΝΤΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ