ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0SF

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ FHR 3.0SF

Υδραυλική περιστροφή 3Tn σε εταιρεία στην Θεσσαλονίκη (05/2021)

ΤΣΑΝΑΚΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ