Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

06-09-2020

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Υδραυλικές Περιστροφές της εταιρείας Formiko, ανυψωτικής ικανότητας 1 – 16 Tn.      απο € 260

     ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

 

FHR 3L                                 

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)
                           

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 3L πατήστε εδώ.   

 

FHR 3 SF

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 3 SF πατήστε εδώ.

 

FHR 4.5 L

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 4.5 L πατήστε εδώ.

 

FHR 4.5 SF

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 4.5 SF πατήστε εδώ.

 

FHR 6 LD1/68

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 6 LD1/68 πατήστε εδώ.

 

FHR 6 FD1

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 6 FD1 πατήστε εδώ.

 

FHR 10FD1

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 10FD1 πατήστε εδώ.

 

FHR 12FD1

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 12FD1 πατήστε εδώ.

 

FHR 16FD1

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 16FD1 πατήστε εδώ.

 

FHR 16FD1/A8

Ρότορες (Υδραυλικές Περιστροφές)

Για να δείτε τεχνικά χαρακτηριστικά του FHR 16FD1/A8 πατήστε εδώ.