Πρέσσες Αυτοκινήτων

06-09-2020

Πρέσσες Αυτοκινήτων

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με την MOROS SA διαθέτει στην Ελληνική αγορά αυτοκινούμενες πρέσσες για την συμπίεση αυτοκινήτων και scrap σιδήρου ή μετάλλων.

     ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ