Αρπάγες

04-09-2020

Αρπάγες

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΑΡΠΑΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Υδραυλικές αρπάγες και κουβάδες για γερανούς φορτηγών και τσάπες της εταιρείας Tecnobenne.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Tecnobenne πατήστε εδώ.

 

Υδραυλική αρπάγη POT

Αρπάγες

Υδραυλική αρπάγη POT για γερανούς φορτηγών και τσάπες με 4/5/6 νύχια και χωρητικότητα 90 – 400 λίτρα.

POT 255/5   € 3,400,     POT SR   € 4,050     (+ΦΠΑ 24%)

POT 265/6   € 3,700,     POT SR   € 4,350

Για τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ.

 

Υδραυλική αρπάγη POT S

Αρπάγες

Υδραυλική αρπάγη POT S για γερανούς φορτηγών και τσάπες με 6 νύχια και χωρητικότητα 275 και 315 λίτρα.

POT S 275/6   € 3,800     (+ΦΠΑ 24%)

POT S 315/6   € 4,100

Για τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ.

 

Υδραυλική αρπάγη POT H

Αρπάγες

Υδραυλική αρπάγη POT H για γερανούς φορτηγών Ζ με 5/6 νύχια και χωρητικότητα 280 λίτρα.

POT H 280/5   € 4,250     (+ΦΠΑ 24%)

POT H 280/6   € 4,600

Για τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ.

 

Υδραυλική αρπάγη POT P

Αρπάγες

Υδραυλική αρπάγη POT P για τσάπες με 5/6 νύχια και χωρητικότητα 400 – 800 λίτρα.

POT P 405/5   € 6,850          POT P 415/6   € 7,500     (+ΦΠΑ24%)

POT P 505/5   € 7,200          POT P 515/6   € 7,850

POT P 605/5   € 7,450          POT P 615/6   € 8,100

POT P 805/5   € 10,600        POT P 815/6   € 11,200

Για τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ.

 

Υδραυλική αρπάγη PVT

Αρπάγες

Υδραυλική αρπάγη PVT για γερανούς φορτηγών και τσάπες με 5/6 νύχια και χωτητικότητα 155 – 490 λίτρα.

PVT 155/5   € 2,600     (+ΦΠΑ 24%)

PVT 260/6   € 3,500

PVT 370/6   € 4,300

PVT 490/6   € 5,400

Για τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ.

 

Υδραυλική αρπάγη POT PVT P

Αρπάγες

Υδραυλική αρπάγη POT PVT P για τσάπες με προστασία κυλίνδρων, 5/6 νύχια και χωρητικότητα 500 – 800 λίτρα.

PVT P 500/5   € 8,800          PVT P 510/6   € 9,250     (+ΦΠΑ 24%)

PVT P 600/5   € 11,400          PVT P 610/6   € 11,950

PVT P 800/5   € 12,000          PVT P 810/6   € 12,500

Για τεχνικά χαρακτηριστικά πατήστε εδώ.

 

CLAMSHELL BUCKETS 

Αρπάγες

Για να επισκεφθείτε τη σελίδα των Clamshell Buckets πατήστε εδώ.

 

GRABS

Αρπάγες

Για να επισκεφθείτε τη σελίδα των Grabs πατήστε εδώ.

 

FORK GRABS

Αρπάγες

Για να επισκεφθείτε τη σελίδα των Fork Grabs πατήστε εδώ.

 

GRAB ACCESSORIES

Αρπάγες

Για να επισκεφθείτε τη σελίδα των Grab Accessories πατήστε εδώ.