Απορρύπανση Αυτοκινήτων

04-09-2020

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

Συστήματα Απορρύπανσης ΙΧ (ΟΤΚΖ) Αυτοκινήτων της εταιρείας IRIS-MEC.

Για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της IRIS-MEC πατήστε εδώ.

 

ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ IBQ € 23.750

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

Για να δείτε αναλυτική προσφορά για την απορρύπανση IBQ πατήστε εδώ.

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους του συστήματος απορρύπανσης IBQ πατήστε εδώ.

 

ΝΕΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ISQ € 21.150

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

Για να δείτε αναλυτική προσφορά για την απορρύπανση ISQ πατήστε εδώ.

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους του συστήματος απορρύπανσης ISQ πατήστε εδώ.

 

ΥΔΡΑΫΛΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PM 32  € 15,900

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΥΔΡΑΫΛΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ PM 32 EC € 15,900

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΥΔΡΑΫΛΙΚΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ € 19,500

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΦΟΡΗΤΗ ΣΕ CONTAINER ISC

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ IST € 11.200

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΙΟ LPG/METHANE  € 6.200   LPG ΜΟΝΟ  € 5.050   METHANE MONO  € 3.180

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΝΕΟ !! ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ  CNC-CTC IRIS-MEC € 4,250

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους του CNC-CTC πατήστε εδώ.

 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ (άνοιγμα 155 mm, βάρος 14 kgr) € 4,870

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ (άνοιγμα 100 mm, βάρος 9 kgr) € 3,600

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ (βάρος 12 kgr) € 3,100

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΛΟΣ € 570

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ REMOTE CONTROL € 3,200

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΖΑΝΤΩΝ-ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ € 8,800

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΖΑΝΤΩΝ από € 16,200

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους του ξεμονταριστή ζαντών SR πατήστε εδώ.

 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ AutoShear και ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΖΑΝΤΩΝ

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ FREON και ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΟΣΑΚΩΝ

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΨΑΛΙΔΙ ΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ CNT και ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ € 12,900 (με βάση) ή € 10,500 (δίχως βάση) 

Απορρύπανση Αυτοκινήτων

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ.Ζ.

Απορρύπανση Αυτοκινήτων