Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

05-09-2020

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

Η Radcomm Systems κατασκευάζει συστήματα ανίχνευσης ραδιενεργών πηγών ειδικά σχεδιασμένα για την βιομηχανία ανακύκλωσης ( μονάδες επεξεργασίας scrap μετάλλων, χαλυβουργίες και χυτήρια μετάλλων ). Εκτός των παραδοσιακών συστημάτων εισόδου και γεφυροπλάστιγγας καθώς και του φορητού RC/2 προσφέρει και το μοναδικό σύστημα Cricket το οποίο προσαρμόζεται σε αρπάγες και χρησιμοποιείται απο την πλειοψηφία των μονάδων επεξεργασίας scrap παγκοσμίως.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ και ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΚΑΣ (RC2024) χαμηλού κόστους, από € 22,450.00

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ και ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΚΑΣ (RC2W34) χαμηλού κόστους, από € 22,450.00

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους της Radcomm Systems πατήστε εδώ.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ και ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ από € 31,650.00

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους της Radcomm Systems πατήστε εδώ.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ και ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ από € 45,150.00

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους της Radcomm Systems πατήστε εδώ.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΑΡΠΑΓΗ

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους της Radcomm Systems πατήστε εδώ.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΗ

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους της Radcomm Systems πατήστε εδώ.

 

RC2plus € 4,450.00

Ο φορητός ανιχνευτής ραδιενέργειας RC2plus χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές φάσματος γιά ενίσχυση της ευαισθησίας ώστε να έχουμε αξιόπιστη ανίχνευση ισοτόπων εξαιρετικά χαμηλών τιμών δόσεων.

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους του RC2plus πατήστε εδώ.

 

MSpec €5,900          RHandy € 1,300

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

Η λειτουργία του MedSpec είναι απολύτως αυτόματη μετα την επιλογή των παραμέτρων μέτρησης. Απλά τοποθετείτε την συσκευή κοντά στο αντικείμενο ελέγχου και ακούτε το ακουστικό σήμα κινδύνου ή διαβάζετε τις μετρήσεις στην οθόνη. Το MedSpec εξετάζει το ύποπτο αντικείμενο και πολύ γρήγορα αναλύει τα δεδομένα και αποφασίζει εάν και ποιό νουκλίδιο είναι παρών και κατηγοριοποιεί το αποτέλεσμα σαν Ιατρκό, Βιομηχανικό ή Φυσικό.Η επιλεγμένη ένδειξη θα δείξει την μέτρηση σαν Counts per Second (CPS), Dose-Rate (nSv/h), Exposure Rate (µR/h), ή Accumulated Dose (nSv).

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους του MedSpec πατήστε εδώ.

 

Η λειτουργία του RHandy είναι απολύτως αυτόματη μετά την επιλογή των παραμέτρων μέτρησης όσον αφορά την παρουσία ακτινοβολίας ακόμα και στα ρούχα, στα τρόφιμα, στο νερό ή και στον αέρα. Απλά τοποθετείτε την συσκευή κοντά στο αντικείμενο ελέγχου και ακούτε το ακουστικό σήμα κινδύνου ή διαβάζετε τις μετρήσεις στην οθόνη. Επίσης λειτουργεί και σαν προσωπικός δοσομετρητής.Η επιλεγμένη ένδειξη θα δείξει την μέτρηση σαν Counts per Second (CPS), ή Dose Rate (nSv/h, μSv/h or mSv/h) ή (nR/h, μR/h or mR/h, R/h).

Για να δείτε το αναλυτικό προσπέκτους του RHandy πατήστε εδώ.

 

Εγκαταστάσεις ανιχνευτών εισόδου RadcommSystems στην Ελλάδα

ΑΡΧ. ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΑΕ     ΟΙΝΟΦΥΤΑ και ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

 

ΑΝΤΥΜΕΤ PLUS ΑΕΒΕ     ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

 

ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.     ΜΑΝΔΡΑ

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

 

ΑΝΑΜΕΤ ΑΕ και ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΕ     ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

 

ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΕ     ΜΑΝΔΡΑ

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

 

ΧΑΡΔΑΛΗΣ ΑΕ     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας

 

ECORESET AE     ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Ανιχνευτές Ραδιενέργειας