Ανακύκλωση Ελαστικών

04-09-2020

Ανακύκλωση Ελαστικών

Μονάδες τεμαχισμού ελαστικών αυτοκινήτων, φορτηγών και εργοταξιακών οχημάτων. Οι μονάδες επιτρέπουν μείωση του όγκου των υλικών με ένα πέρασμα σε μικρό μέγεθος έως 50 mm. Με περεταίρω επεξεργασία τα υλικά μπορούν να μειωθούν σε ακόμη μικρότερα μεγέθη (κοκκοποίηση).

ΛΙΣΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ